Rychlá pomoc

Instrukce pro rychlou technickou podporu a pomoc u zákazníka

Tento materiál slouží jako příručka pro rychlou orientaci a pomoc u zákazníka, týkající se základních poruch výčepního zařízení.

MOŽNÉ PORUCHY A ZÁVADY

Pění pivo:

 • pod narážecí hlavou na fittingu keg sudu zůstal plastový úlomek z víčka sudu
 • vymačkaná drážka na hadici v napojení u John Guestu (dále jen J-G)
 • vadný J-G
 • nedostatečný tlak
 • uvolněná trubka fittingu v kegu
 • špatné těsnění ve výčepním kohoutu nebo v narážecí hlavě
 • špinavé (nesanitované) pivní vedení
 • špatně ošetřené – umyté pivní sklo
 • pivní sklo umyté v teplé vodě

Závěr, doporučení:
jedná se zpravidla o vzduchovou netěsnost, která způsobuje vyšší pěnivost piva není zapnutý přívod vzduchu, vyměnit těsnění

Nedostatečná teplota piva:

 • vadný termostat (netočí se ventilátor, ale míchadlo je funkční a točí se)
 • ucpaná mřížka u kondenzátoru
 • nefunkční kompresor chladiče
 • vše funguje, ale nechladí – únik freonu z chladící soustavy chladiče
 • chladič není zapojen do elektrické sítě

Závěr, doporučení:
závadu musí odstranit servisní technik, chlazení nevypínat přes noc

Únik vody z chladiče, výskyt piva v chladiči:

 • velké množství vody v chladiči, která vytéká přepadem tohoto zařízení
 • prasklé víčko u míchadla
 • nedostatečně nasazená pivní hadice do J-G
 • prodřená hadice na dochlazování v blízkosti míchadla

Závěr, doporučení:
odebrání vody z chladiče
kontrola dosazení pivní hadice do J-G
jinak zásah servisního technika

Neteče pivo:

 • vypnuté či nedostatečně nastavené tlačné médium (tlačný plyn, kompresor)
 • zamrzlý chladící šnek v chladiči
 • otočené torpédo v narážecí hlavě

Závěr, doporučení:
zapnout tlačné médium
ponechat rozmrznout zamrzlé chladící šneky
otočit torpédo v narážecí hlavě

Nejčastější pojmy

John Guest – spojka, která spojuje pivní vedení, popř. komponenty u výčepního zařízení
Sanitace – čištění pivního vedení chemickou cestou
Torpédo – komponent narážecí hlavy
Míchadlo – součást chladiče, která čeří vodu okolo chladících šneků

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

 • nesanitovaná výčepní technologie
 • neudržovaná myčka na sklo
 • nesprávně nastavené tlaky hnacích plynů
 • nesprávná práce s myčkou na sklo
 • nepořádek na výčepní desce
 • nedostatečně umyté pivní sklo
 • ležérní přístup při čepování (např. kouření, konzumace jídla)

Jak by měla probíhat sanitace výčepního zařízení:

Technologický postup sanitace při použití certifikovaného přípravku.

K čištění používejte speciální čisticí přístroj s tlakovým čerpadlem- dále jen přístroj. Platí zásada, že u jednoho výčepního kohoutu zapojíme jeden vývod z přístroje na výčepní kohout a druhý vývod z přístroje na konec pivního vedení odpojeného od narážeče tak, aby vznikl uzavřený okruh. U více výčepních kohoutů dodržíme zásadu čištění vždy sudého počtu pivních vedení.

Platí zásada, že kohouty počítáme vždy z levé strany.

Sanitace KEG

 1. Uzavřeme a odpojíme přívod hnacího plynu.
 2. Odmontujeme příslušný počet narážečů a propojíme tak, aby vznikl okruh.
 3. Narážeče rozebereme ponoříme do 2% sanitačního roztoku necháme působit alespoň 10-15 min. poté je vyčistíme kartáčem a opláchneme pitnou vodou a zkontrolujeme narážecí ventil. Pokud je potřeba, vyměníme těsnění a ventil namažeme potravinářskou vazelínou (např. Hahnfett na bázi silikonu). Dbáme, abychom narážeč nepoložili na zem ani na žádný znečištěný povrch, nejlépe je použít papírovou utěrku.
 4. Odmontujeme kohouty za použití k tomu určeného klíče. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE KLEŠTĚ!!!
 5. Na místo odmontovaných kohoutů připojíme přívody z čisticího přístroje a okruh uzavřeme.
 6. Takto uzavřený okruh propláchneme pitnou vodou a odstraníme tak zbytky nápojů z potrubí.
 7. Okruh naplníme 2% sanitačním roztokem certifikovaného sanitačního přípravku a necháme kolovat v systému alespoň 20 minut.
 8. 2% roztok = 5 ltr vody v systému + 0,1 ltr certifikovaného přípravku
  Objem pivního vedení:
  1 ltr vody = 12 m vedení při 10 mm. Pokud je vedení kratší použijte alespoň 0,1 ltr přípravku.
 9. Po této době do okruhu vložíme 2 ks houbiček o velikosti 1cm x 1cm x 1 cm nebo průměr 13 mm. Houbičky necháme proběhnout systémem 1x dokola, poté je vyjmeme a dáme další, takto postupujeme alespoň 4x dokola, nebo až jsou houbičky po proběhnutí celým systémem zcela čisté. Houbičky použijte pouze na jednu sanitaci. ČISTÍCÍ PŘÍSTOJ NIKDY NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU!!!
 10. Demontované kohouty rozebereme a všechny části ponoříme do 2% certifikovaného sanitačního prostředku necháme působit 10 – 15 minut a následně je ještě vyčistíme pomocí speciálních kartáčů, opláchneme vodou a zkompletujeme. Při čištění kontrolujeme těsnění na pístku a o-kroužky na regulátoru kompresátoru (kličce). Kontrolujeme kompletnost kohoutu (5 částí – tělo, pístek, kompresátor, ručka kohoutu, regulátor kompresátoru (klička).
 11. Celková sanitace trvá nejméně 30 - 40 minut.
 12. Pokud jsou již houbičky čisté, propláchneme systém důkladně čistou pitnou vodou.
 13. Namontujeme kohouty, narážeče a přívod hnacího plynu, který zapneme.
 14. Napustíme vedení nápojem, zkontrolujeme těsnost a funkčnost systému.
 15. Sanitační postup u tanků je stejný. Liší se pouze vyjmutím a vyčištěním měřicí sondy, zpětné klapky a místo naražeče vyjmeme a čistíme rozbočovač nebo narážecí jehlu.
 16. Aby se předešlo vzniku rezistentních kultur mikroorganismů, je nutno po každém 4. čištění změnit druh sanitačního prostředku. Pokud používáte alkalický vyměňte za kyselý a naopak.
 17. U silně znečištěných nebo sezoních výčepů proveďte sanitaci cca 10% certifikovaným přípravkem bez přídavku chloru, dbejte přitom na delší dobu proplachu.
 18. Z důvodu většího množení kultur mikroorganismů v období od dubna do října používejte na běžnou sanitaci přípravky s dezinfekční složkou chlornanu sodného nebo peroxidu vodíku.
 19. Udržujte své pracovní pomůcky v čistotě a používejte ochranné pomůcky.